2017 წლის 7 თებერვალს, სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ "ჰიპოკრატეში" ჩატარდა საჯარო ლექცია "ხელოვნური განაყოფიერება და სამართალი".  ლექციას უძღვებოდა სამართლის ლექტორი ირაკლი თედორაძე.  შეხვედრა საინტერესო აღმოჩნდა სტუდენტებისათვის და აქტიური კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩატარდა.