თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ "ჰიპოკრატეს" რექტორი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, საქართველოში ორგანიზაციული კულტურის საკითხებში ლიდერი ორგანიზაციის, სინერჯი ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს სასწავლო უნივერსიტეტის არსებული ორგანიზაციული სტრუქტურა. სინერჯი ჯგუფის წარმომადგენელმა ასევე გარკვეული რეკომენდაციები მიაწოდა უნივერსიტეტის წარმომადგენელებს ახალი სტრუქტურის პროექტის თაობაზე.