სასწავლო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს სტუდენტებისა და აკადემიურ პერსონალის კვლევას. 2018 წლის უნივერსიტეტის ბიუჯეტში საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხის გამოყოფა იგეგმება ამ მიმართულებით, განახლებული მისიიდან და სტრატეგიული გეგმიდან გამომდინარე.

ამ ეტაპზე, საუნივერსიტეტო პუბლიკაციების ტიპებია:

სამედიცინო ჟურნალი "ჰიპოკრატე" (ბეჭდური და ელექტრონული სახით)