თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი "ჰიპოკრატე" განსაკუთრებით გამორჩეულია სწავლების მაღალი ხარისხითა და მცირე ჯგუფებში სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობით.  სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს ერთსაფეხურიან პროგრამებს მედიცინასა და სტომატოლოგიაში, საბაკალავრო პროგრამებს ფარმაციასა და ჯანდაცვაში და სამაგისტრო პროგრამას ფარმაციის მენეჯმენტში.