თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი „ჰიპოკრატე“, როგორც ავტორიზებული და აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, აღიარებულია რიგი ორგანიზაციების მიერ:

წევრობა