საერთაშორისო ელექტრონულ  ბაზებზე  წვდომა წარმოადგენს თანამედროვე მეცნიერული კვლევის ნაწილს.

თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ „ჰიპოკრატეს“ პროფესორ-მასწავლებლებს, სტუდენტებსა და ადმინისტრაციის წევრებს, ასევე აკადემიური ვიზიტორებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზებით უფასოდ უნივერსიტეტის კომპიუტერულ ლაბორატორიებსა და უკაბელო ინტერნეტის დაფარვის ზონაში.

გარდა ფასიანი საინფორმაციო რესურსებისა, მომხმარებლებს ასევე აქვთ საშუალება, ისარგებლონ რეკომენდებული საინფორმაციო რესურსებით მედიცინის სფეროში, როგორც ინგლისურ, ასევე რუსულ ენაზე.  

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

New England Journal of Medicine  

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Royal Society Journals Collection

Access to the following journals:

 

http://rsta.royalsocietypublishing.org   

Philosophical Transactions of the Royal Society series A

http://rstb.royalsocietypublishing.org   

Philosophical Transactions of the Royal Society series B

http://rspa.royalsocietypublishing.org   

Proceedings of the Royal Society series A

http://rspb.royalsocietypublishing.org   

Proceedings of the Royal Society series B

http://rsbl.royalsocietypublishing.org    

Biology Letters

http://rsif.royalsocietypublishing.org   

Journal of the Royal Society Interface

http://rsfs.royalsocietypublishing.org   

Interface Focus

http://rsnr.royalsocietypublishing.org   

Notes & Records

http://rsob.royalsocietypublishing.org   

Open Biology

http://rsos.royalsocietypublishing.org   

Royal Society Open Science

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

e-Duke Journals Scholarly Collection

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IMechE Journals  

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IMF eLibrary  

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SAGE Premier  

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cambridge Journals Online  

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Open Access Journals from Top Universities and Databases

 

Oxford University    

Cambridge Journals

Elsevier Open Access Journals

Springer Open Access Journals

Web of Science Open Access Journals (the referred journals can be found free online)

 

 Journals from Open Acces Databases

U.S. National Library of Medicine Electronic Databases & Directories Alphabetical List

Pubmed

US National Library of Medicine National Institutes of Health

OpenDOAR

DOAJ

 

Beall's List of Predatory Journals and Publishers

Potential, possible, or probable predatory scholarly open‑access publishers

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Medical News

AMEE (European Association of Medical education) News:

AMEE MedEdWorld 19th Oct 2017

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Медицинская Информация на Русском Языке


All Lectures

http://www.pitt.edu/~super1/index.htm

На сайте представлены полные тексты более чем 4000 лекций по теме "здоровье и профилактика" на иностранных и частично на русском языках. Поиск информации можно вести по теме исследования, по авторскому или общему алфавитному каталогу, либо просмотреть только новые лекции сайта.

 

Free Medical Books

http://www.freebooks4doctors.com

Каталог биомедицинских книг содержит ссылки на опубликованные в Интернете полные тексты книг по медико-биологическим дисциплинам. Размещены ссылки более чем на 650 изданий, главным образом, на английском языке.

 

IT-Medical

http://it-medical.ru/index.php?option=com_mtree&Itemid=33

Электронная медицинская библиотека предоставляет материалы по основным разделам медицины и возможность публикации научных статей

 

Lib.ru : Медицина

http://lib.ru/NTL/MED/

Подборка книг и справочников по медицине в библиотеке Максима Мошкова

 

Medlib. Медицинская on-line библиотека

http://med-lib.ru/

На сайте представлены справочники, энциклопедии, монографии по всем отраслям медицины на русском и английском языках. Отдельно выделен раздел для специалистов. Материал систематизирован.

 

MedLinks.Ru. Медицинская библиотека

http://www.medlinks.ru/topics.php

Представлены тексты статей, руководств и книг, систематизированных по отраслям медицины.

 

Библиотека / О-во православ. врачей, Совет по биомед. этике при Моск. Патриархии и др.

http://www.pms.orthodoxy.ru/library/index.htm

Ресурс расположен на сайте «Православный медицинский сервер». В библиотеке представлены книги и статьи, способствующие информационной поддержке православной медицины (история православной медицины, благотворительность, этические проблемы современной медицины и т.д.)

 

Библиотека Здравинформ

http://zdravinform.ru/

Представлены аннотации и содержание электронных книг по медицине. Все тексты электронной библиотеки доступны для свободного скачивания. Отдельно выделены стандарты медицинской помощи, СНИПы и СанПиНы по проектированию и строительству учреждений здравоохранения.

 

Казахский Национальный медицинский университет

http://kaznmu.kz/

Представлен архив научно-практического журнала “Вестник КазНМУ”

 

Компьютерные программы для врачей

http://www.infamed.com/soft/

Ресурс расположен на сайте МЦ «ИнфаМед». Компьютерные продукты для медицины и медицинских работников. Можно разместить информацию о своих программах

 

Лечебник. Инфо

http://lechebnik.info

Лечебник.Инфо – электронная медицинская библиотека, в которой преимущественно представлены книги по истории медицины и нелекарственным методам лечения. На сайте собраны архивы журналов «Здоровье» и «Твое здоровье»

 

Медицина и здоровье : раздел DjVu-библиотеки

http://www.biografia.ru/knigi6.html

Ресурс расположен на сайте Биография.ru. Небольшая подборка книг, затрагивающая различные вопросы медицины и здоровья. Представлены издания до 1917 г. и литература 20-30 гг. ХХ века. Все книги сохранены в формате DjVu. О том, что это за формат и как смотреть книги, сохраненные в нем, можно прочесть на странице "О формате DjVu. Вопросы и ответы"

 

Медицинская литература / ИАЦ "Гарант-Информ"                                                                         

http://www.medbook.net.ru В библиотеке представлены книги, справочники, учебники, методические рекомендации. Материал систематизирован по отраслям медицины. Ресурс предназначен для медицинских работников, студентов, абитуриентов и школьников

 

МЦ "ИнфаМед". Каталог медицинских документов

http://www.infamed.com/katalog/
Каталог представлен сайте МЦ "ИнфаМед", включает избранные медицинские монографии, руководства, учебники, методические рекомендации, изданные в СССР и России с 1950 г по всем отраслям медицины. Материал систематизирован.

 

Сервер медицинских книг

http://medlib.ws/

Архив медицинской библиотеки MedLib насчитывает более 20 000 книг. Литература представлена на русском,украинском и английском языках и отсортирована по категориям. Скачивание файлов размером более 20 Mb допускается только при условии регистрации в библиотеке. В числе рубрик сайта: новости медицины; видео медицина; каталог медсайтов; бесплатные консультации.

 

Медицинские Сайты

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp

http://www.rsl.ru/

http://www.scsml.rssi.ru/

http://www.viniti.ru/products/viniti-database

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php

http://nature.web.ru/

http://www.femb.ru/feml

https://con-med.ru/

http://webmed.irkutsk.ru/

http://www.medmir.com/

http://it-medical.ru/index.php?option=com_mtree&Itemid=33

http://www.medtext.ru/pafiledb/index.php

http://med-lib.ru/

http://www.medlinks.ru/topics.php

http://zdravinform.ru/

http://www.infamed.com/soft/

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................