სასწავლო უნივერსიტეტში არსებობს ფართო შესაძლებლობები მათთვის, ვისაც სურს გაიღრმავოს სამედიცინო ცოდნა და უნარ-ჩვევევები. სასწავლო უნივერსიტეტის არსებული ინფრასტრუქტურა, ლაბორატორიები და კვალიფიციური პედაგოგიური პერსონალი საშუალებას იძლევა, მოკლე დროში და ეფექტურად მოხდეს არსებული პროფესიული ცოდნის გაღრმავება უახლესი ტექნოლოგიებისა და სწავლების მეთოდების გამოყენებით.