ფარმაციიის მენეჯმენტის აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამა

ფარმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები ფარმაციის მენეჯმენტის სფეროში. პროგრამაში ჩართული არიან ამ დარგის წამყვანი სპეციალისტები. პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტები პრაქტიკას გადიან ფარმაცევტული პროფილის ორგანიზაციებში.