1 აგვისტო, 2017

სამედიცინო ჟურნალ „ჰიპოკრატეს“ პირველი ნომერი

გამოვიდა „სამედიცინო ჟურნალ „ჰიპოკრატეს“ პირველი ნომერი ელექტრონული სახით. ნომერი მოიცავს სამეცნიერო ნაშრომებს მედიცინიs, ფარმაციის, სტომატოლოგიისა და ჯანდაცვის მიმართულებით.

დაინტერესებულ პირებს ჟურნალის ნახვა შეუძლიათ უნივერსიტეტის ვებსაიტზე.