პროგრამები

პროგრამების კატალოგი

თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი “ჰიპოკრატე” მომავალ სტუდენტებს თავაზობს შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს:

 

მედიცინის პროგრამა

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა

 

სტომატოლოგიის პროგრამა

დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა

დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა

 

ფარმაციის პროგრამა

ფარმაციის საბაკალავრო ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა