სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, სტუდენტებს, პროფესორებსა და ადმინისტრაციას, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საერთაშორისო ბაზების კოორდინატორმა ტრენინგი ჩაუტარა საერთაშორისო ბაზების გამოყენებაზე.

საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები სამეცნიერო კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც უზრუნველყოფს წვდომას ათასობით სამეცნიერო ჟურნალთან და მასალასთან.