საერთაშორისო სტუდენტური ორგანიზაცია ISEC-ის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლებმა პრეზენტაცია ჩაუტარეს უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას საკუთარ პროგრამებთან დაკავშირებით. ISEC-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ხელი შუწყოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის კავშირების ჩამოყალიბება.

სასწავლო უნივერსიტეტი გეგმავს, 2018 სასწავლო წელს, აქტიურად ჩაერთოს აღნიშნულ პროგრამაში, უზრუნველყოს სტუდენტების ინფორმირება და ხელი შეუწყოს მათ ISEC-ის კონკურსების წარმატებით გავლაში.