მნიშვნელოვანი სიახლეები

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

საერთაშორისო ბაზების გამოყენების ტრენინგი

სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, სტუდენტებს, პროფესორებსა და ადმინისტრაციას, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საერთაშორისო ბაზების კოორდინატორმა ტრენინგი ჩაუტარა საერთაშორისო ბაზების გამოყენებაზე.

საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები სამეცნიერო კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც უზრუნველყოფს წვდომას ათასობით სამეცნიერო ჟურნალთან და მასალასთან.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სრულად ნახვა
2017-10-25 19:18